Kto je poradkyňa pri dojčení

Na Slovensku pôsobia desiatky poradkýň pri dojčení, ktoré so zanietením a láskou pomáhajú mamičkám a ich bábätkám, aby si dojčenie mohli bez starostí užívať. Pripravujú tehuľky na dojčenie osobne i formou kurzov, navštevujú dojčiace mamičky a pomáhajú im riešiť komplikácie a problémy, ktoré ich postretnú, vedú podporné skupiny. Často sa nimi stanú práve mamičky, ktoré mali v priebehu svojho dojčenia problém, s ktorým im pomohla poradkyňa a ony zatúžili odovzdávať ďalej pomoc a podporu, ktorú dostali. Keďže poradenstvo žiaľ nie je hradené z verejného zdravotného poistenia, chodia poradkyne k mamičkám a ich detičkám najčastejšie na úkor času stráveného so svojou rodinou. Malá časť poradkýň vykonáva poradenstvo ako svoju profesiu. Záleží nám na tom, aby čo najviac žien dostalo správne informácie o dojčení bez mýtov a dezinformácií a aby čo najviac detí dostalo prostredníctvom dojčenia ten najlepší štart do života.

V tejto súvislosti by som rada objasnila aj skutočnosť, že väčšina poradkýň nemá zdravotnícke vzdelanie. Dojčenie nie je choroba. Avšak dojčenie nie je ani iba automatická tvorba mlieka po pôrode bábätka. Je to z veľkej časti sociálne odpozorované a naučené správanie, komplex zručností, ktoré ho robia úspešným. Poradkyne oz Mamila absolvujú rozsiahle vzdelávanie a aktívne členstvo v združení ich zaväzuje každoročne absolvovať rozširujúce kurzy a školenia. V prípade, že si stav mamičky alebo bábätka vyžaduje medicínsku intervenciu, ktorú na poradenstve odhalíme, túto rieši vždy lekár. Poradkyne pri dojčení neordinujú/nepredpisujú ani nepredávajú žiadne lieky, nevykonávajú lekárske zákroky.

Podľa najnovších vedeckých poznatkov a dlhé roky overených postupov z celého sveta poradkyne na Slovensku školí a združuje občianske združenie Mamila.TU sa o Mamile dozviete viac.

Významnou osobnosťou spätou s týmto občianskym združením je dr. Jack Newman. Kanadský pediater sa už viac ako 30 rokov venuje dojčeniu a pomohol tisícom žien. Založil prvú kliniku na podporu dojčenia v najväčšej nemocnici na svete Toronto´s Hospital for Sick Children. Pracoval ako poradca pre UNICEF pre Iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (BFHI) a bol externým hodnotiteľom baby-friendly nemocníc. Je autorom knihy o dojčení, ktorá sa na Amazon.com stala bestsellerom a tiež autorom DVD dokumentu s podrobnými ukážkami správneho spôsobu dojčenia. Pravidelne publikuje v odborných vedeckých periodikách na tému dojčenia. Má hlboké porozumenie biologickej jednotky matka-dieťa, z ktorého vyplýva hľadanie riešení pre podporu dojčenia aj v situáciách, v ktorých sa mnohí už dávno vzdávajú. Je nositeľom viacerých významných cien a vyhľadávaným prednášateľom na rozmanitých konferenciách po celom svete a o svoje poznanie sa delí natoľko štedro, že umožňuje všetkým záujemcom používať jeho protokoly bez ďalšieho povolenia. Podľa protokolov – teda postupov najefektívnejšieho riešenia jednotlivých problémov s dojčením dr. Newmana postupujú aj poradkyne OZ Mamila.

Na druhej strane sú na Slovensku samozvané poradkyne, ktoré často narobia veľa škody. Nekonajú podľa overených a podložených postupov a prispievajú k pretrvávaniu mýtov a šíreniu nesprávnych informácií o dojčení. Keďže ich “pomoc” mamičkám vedie často k vážnym problémom s dojčením, alebo až k jeho ukončeniu, vnímame ich ako významný faktor znevažujúci mravenčiu prácu skutočných poradkýň a v neposlednom rade aj za vážne poškodzovanie ich dobrého mena a dôveryhodnosti.

S veľkou ľútosťou musím povedať, že veľmi často nesprávne radia aj pediatri, gynekológovia, lekári všeobecne i zdravotný personál vrátane laktačných sestier na novorodeneckých oddeleniach. Tento fakt je dôsledkom uplynulého obdobia spoločenského i politického potláčania prirodzenej starostlivosti o dieťa a nízkou úrovňou ochrany spotrebiteľa pred agresívnym marketingom výrobcov náhrad materského mlieka. OZ Mamila organizuje konferencie s významnými odborníkmi v oblasti dojčenia, pozýva na Slovensko aj osobne dr. Jacka Newmana na Slovensko a organizuje podujatia pre odbornú verejnosť. Situácia sa teda pomaly mení k lepšiemu, vyškolených zdravotníkov pribúda a lekári sa nájdu aj medzi poradkyňami pri dojčení. Cieľom tejto snahy je, aby každý, kto prichádza do styku s mamičkami, ich vedel správne nasmerovať tam, kde dostanú odbornú pomoc a podporu. Aby pri každej situácii, ktorá sa v dojčení vyskytne prestalo byť prvou a okamžitou voľbou ukončenie dojčenia a prechod na umelú výživy navyše bez uvedomenia a informovania o mimoriadne významných rizikách, ktoré so sebou prináša. Väčšinu problémov s dojčením je možné riešiť. Umelé mlieko je liek a je potrebné začať tak k nemu opäť pristupovať.

Comments are currently closed.