Suplementor

Keď sa bábätko neprisáva/nepapá dosť – rôzne spôsoby kŕmenia a dokrmovania

Improvizovaný suplementor

Comments are currently closed.