Osobné poradenstvo v aktuálnom období

Vážené klientky, prosím, prečítajte si podmienky osobných poradenských stretnutí, ktoré reflektujú aktuálnu epidemiologickú situáciu. Najbližší skupinový kurz prípravy na rodičovstvo a dojčenie plánujem až keď bude možné a bezpečné stretávať sa v skupinkách, momentálne vás rada pripravím na dojčenie individuálne.

PODMIENKY PORADENSKEJ NÁVŠTEVY V DOMÁCNOSTI:

PODMIENKY U MŇA V PORADNI:

Teším sa na vás! Svetlana

Comments are currently closed.